Sem vložte podnadpis

Nabídka partnerství


Generální partner - cena 75 000,- Kč ( bez DPH)

Jméno (logo) generálního partnera je uvedeno na titulní straně pozvánky a na všech tiskovinách souvisejících s konferencí, publikovaných před i po konferenci, dále na stránkách www.czfa.webnode.cz)

Reklamní bannery/roll-up (2 ks) budou umístěny v konferenčním sále a v předsálí konference. Zástupci generálního partnera bude poskytnut časový prostor pro vystoupení v programu konference.

Pořadatel konference zajistí distribuci propagačních materiálů, dodaných generálním partnerem všem účastníkům konference, dále poskytne prostor pro prezentaci v předsálí konference. Čtyři zástupci generálního partnera budou registrováni bez účastnického poplatku.

Hlavní partner - cena 50 000,- Kč (bez DPH)

Jména (loga) hlavních partnerů budou umístěna na titulní stránce pozvánky a na všech tiskovinách souvisejících s konferencí, publikovaných před i po konferenci, dále na stránkách www.czfa.webnode .cz)

Reklamní banner/roll-up (1 ks) bude umístěn v předsálí konference. Pořadatel konference zajistí distribuci propagačních materiálůpartnera účastníkům konference. Tři zástupci partnera budou registrováni bez účastnického poplatku.

Partner - cena 20 000,- Kč (bez DPH)

Jména (loga) partnerů budou umístěna ve skupině na pozvánce.

Pořadatel konference poskytne prostor pro umístění propagačních materiálů (nebo roll-up) v předsálí konference. Jeden zástupce partnera bude registrován bez účastnického poplatku.